fbpx
Skærmbillede 2022-02-21 kl. 08.39.25

I Vest Himmerland kommune arbejder alle vuggestuer og dagplejere med projektet – ”Vi lærer sprog – ud i verden”.

I dette projekt er jeg blevet engageret til virtuelt at være med til at inspirere kommunens dagplejere og vuggestue personale til sjov sprogtræning med sange, lege, remser og historier ud fra de fokusord der arbejdes med i det enkelte uger.

Ca. hver 14.dag uploader jeg 2 videoer her på siden. Den ene video henvender sig udelukkende til de voksne, hvor jeg bl.a. fortæller om de forskellige fokus ord og hvordan jeg har grebet dem an i videoen for børnene. Jeg kommer også med gode ideer til forskellige sange og lege.  Den anden video henvender sig til børnene. I  denne video vil alle fokusord være inddraget på en eller anden måde og videoerne vil indeholde forskellige sange, remser, bamser og historier med udgangspunkt i ugernes fokus ord.

Det er et super spændende projekt, hvor jeg får brugt alle mine musiske evner, min kreative og til tider lidt skæve hjerne, min store erfaring med at arbejde virtuelt og al min viden fra mit pædagogiske arbejde og mere end 25 års musikalske arbejde med børn.

Flere oplysninger om hvorfor det er vigtig at arbejde med sprog i dagpleje og vuggestuer her

I denne video præsenterer jeg mig selv og fortæller lidt hvad jeg tænker at byde ind med i dette virtuelle projekt  og som løber af stablen i ugerne 10-18.

Mandag i ugerne 10, 12, 14, og 17 vil jeg her på denne side oploade en video,  der henvender sig til de voksne, samt en video som henvender sig til sprogleg sang og leg med børnene.

Skærmbillede 2022-02-21 kl. 06.54.34

Ide video til den voksne 1

Ide video sammen med børnene 1

Brainstorm – fokus ord
Strand,
brandbil,
købe ind, bære,
hurtig, langsom,
1,2,3,4,5

ideer til sange

Ideer til sange og lege – send en mail til Michael@musik-sjov.dk

Skærmbillede 2022-02-21 kl. 07.03.35

Ide video til den voksne 2

Ide video sammen med børnene 2

Brainstorm – fokus ord:
følelser / Størrelser mængder

trist, munter, overrasket, forskrækket,
Mange, få, kort, lang,

Ideer til sange

Ideer til sange og lege – send en mail til Michael@musik-sjov.dk

Skærmbillede 2022-02-21 kl. 07.03.54

Ide video til den voksne 3

Ide video sammen med børnene 3

Brainstorm –
Fokus ord:
tid og former

Ord:
Før, efter,
i morgen, i går.
Rektangel, firkant, trekant
stjerne

Ideer til sange

Ideer til sange og lege – send en mail til Michael@musik-sjov.dk

Skærmbillede 2022-02-21 kl. 07.04.10

Ide video til den voksne 4

Ide video sammen med børnene 4

Brainstorm – Fokus ord:
Over, under, foran, bagved

Rummelige begreber / fortælle om sig selv.

Ideer til sange

Ideer til sange og lege – send en mail til Michael@musik-sjov.dk

Skærmbillede 2022-02-21 kl. 06.54.43

Our Brand

MENU
Footer indhold lige her