Handelsbetingelser

Definitioner:

“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til “Musik og sjov butikken” afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

“Musik og sjov butikken” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

 

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på “Musik og sjov butikken”,er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra “Musik og sjov butikken”,, udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til “Musik og sjov butikken”,om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og “Musik og sjov butikken”, er først indgået, når “Musik og sjov butikken”, ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

 

Betaling:
Betaling kan foregå på følgende 2 måder:

1. Online betaling:
Hvor følgende kort kan bruges diverse kort. Når ordren ekspederes overføres beløbet til “Musik og sjov butikken”,

2. EAN faktura.
Offentlige institutioner kan vælge at betale via E-fakturering, som betyder at man skal oplyse sit ean nummer, hvor efter “Musik og sjov butikken” vil sende en elektronisk faktura. Det bestilte materiale vil blive afsendt til modtager samme dag som den elektroniske faktura bliver afsendt.

 

Reklamation:
“Musik og sjov butikken”, yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til “Musik og sjov butikken”, inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for “Musik og sjov butikken”, kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

“Musik og sjov butikken” afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden “Musik og sjov butikken”, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler “Musik og sjov butikken”, det modtagne beløb.

Ved returnering kan du bruge Post Nord eller anden distributør. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

Sammen med de returnerede varer sender du også en udfyldt fortrydelsesformular. hent formularen her: Fortrydelsesformular-web shop

 

Produktinformation:
På “Musik og sjov butikken”, oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til  “Musik og sjov butikken”, c/o Michael Back via michael@musik-sjov.dk

 

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms, men eksklusiv forsendelse (50 kr).

 

Forsendelse:
Det er et fast beløb 50 kr på forsendelsen (uanset hvor meget du bestiller).

 

Forbehold for ændringer:
“Musik og sjov butikken”forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Modtag mit nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få musik og sjov nyheder. Og nej jeg spammer dig ikke!