Hoppe loppe kursus

“Fundamentet for det, der skal læres senere i livet, skal støbes i de første leveår. Det er i disse år, at barnets modtagelighed er størst og sanseapparatet mest åbent. Hjernen er på sit højeste hvad angår indlæringskapacitet, og barnet kan lære, huske og opmagasinere viden. Alt, hvad det har oplevet, ligger lagret som indre billeder”.

Af Inge Marstal, professor i musikpædagogik og hørelære ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Da jeg gik på seminariet for mange år siden lærte vi et ordsprog, der hed: at fundamentet for livet bliver grundlagt i barnets tre første leve år.

Og det giver jo god mening, at hvis børnene bliver stimuleret og klædt godt på i deres første leveår, så vil de have bedre mulighed for og nemmere ved at klare det liv der kommer senere.

Som Inge Marstal (professor i musikpædagogik) skriver er barnets modtagelighed størst og deres sanseapparatet mest åbent. når de er i alderen 0-3 år. De er bare klar, til at lære om livet. Og der er meget som børnene skal lære og udvikle på meget kort tid.

 

Hoppe loppe kursus

Børnene skal stimuleres sprogligt, kropsligt, sanseligt, personligt og ikke mindst socialt.

De skal lære om den verden, der er omkring dem og hvor de bl.a. kommer til at møde en masse nye mennesker.

Ja verden bliver lige pludselig stor for det lille pus.
Men heldigvis så er børn bare børn. De tænker ikke så meget over tingene og klør bare på og undersøger med glæde den verden, der omkring dem. De suger indtryk til sig og lærer om livet hver eneste dag nye ting.

Børn er i vuggestue eller dagpleje i deres 2-3 første leveår. Og jeg ved, at dagplejere og vuggestue personale er meget opmærksomme på overstående og arbejder bevidst og dygtigt med at udvikle børnene ud fra nogle pædagogiske læreplaner.

Med et Hoppe-loppe-kursus vil I få ideer til, hvordan sang og leg kan bruges i Jeres daglige arbejde med læreplaner. I vil få indsigt I, hvad musikken betyder for de mindste og hvordan I med musik og leg kan træne mange af de elementer der indgår i Jeres pædagogiske læreplaner.

Ja faktisk så er musik og leg en af de aktiviteter, hvormed I vil kunne stimulere de fleste af de elementer, der indgår i de pædagogiske læreplaner. Det er bare et spørgsmål om, hvordan det kan gøres. Det vil jeg meget gerne vise jer i dette Hoppe-loppe-kursus.

Børn kan ikke lære alt igennem musik og leg, men de kan lære meget på en sjov og anderledes mådes, der vil være med til at styrke dem til det senere liv.

Musik-sjov koncert med Michael Back

Der er et ordsprog der siger: man skal ikke undervurdere de små og man skal heller ikke overvurdere de store.

Det ordsprog har jeg ubevidst arbejdet ud fra i mange år. Og gang på gang er jeg blevet meget overrasket over hvor meget de mindste forstår og hvor mange ting man lave med dem og snakke med dem om. Det er vildt hvad et barn på to år kan forstå af kollektive beskeder og hvad man kan få dem til at være med til, hvis man rammer dem lige der hvor de er udviklingsmæssigt.

Folk siger:

God inspiration til nye sange og lege!
konkrete ideer der relativt nemt kan overføres til en daglige arbejde med børnene
Super godt kursus

Musik-sjov med Michael Back - Figur
Modtag mit nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få musik og sjov nyheder. Og nej jeg spammer dig ikke!